| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/282/13 Rady Gminy Postomino

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie nadania nazwy placowi na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w obrębie geodezyjnym Wicko Morskie

Na podstawie art. 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Placowi oznaczonemu na załączniku graficznym do uchwały, stanowiącemu część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 249 w obrębie geodezyjnym Wicko Morskie - nadaje się nazwęplac im. gen. bryg. dr. Stanisława CZEPIELIKA

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/282/13
Rady Gminy Postomino
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.PDF


Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy placowi zlokalizowanemu na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce wystąpił Dowódca Jednostki Wojskowej nr 4220 w Ustce. Z inicjatywą uczczenia pamięci gen. bryg. dr. Stanisława Czepielika oraz jego dokonań dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej wystąpiło Koło nr 36 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego bezpośrednio do Dowódcy Sił Powietrznych, który w pełni poparł inicjatywę.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »