| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/309/02 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 1 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby, numerów i granic stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34 poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/309/02 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 1 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby, numerów i granic stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 964) w kolumnie 2 w pozycji obejmującej opis granic obwodu głosowania nr 1 po wyrazach "Władysława Łokietka" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "Miodowa".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi kodeks wyborczy do uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której weszła w życie ustawa Kodeks Wyborczy, stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli Ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wraz z przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zarządzeniem Nr 164/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. Wojewoda Zachodniopomorski zarządził na dzień 16 czerwca 2013 r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łobzie w okręgu wyborczym nr 1. Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do tego zarządzenia Burmistrz Łobza zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości obwieszczenie w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w terminie do dnia 27 kwietnia 2013 roku. Aby sporządzić powyższe obwieszczenie należy dostosować uchwałę o obwodach wyborczych do istniejącego stanu faktycznego.

W załączniku do uchwały Nr XXXIX/309/02 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 1 czerwca 2002 w sprawie ustalenia liczby, numerów i granic stałych obwodów głosowania zmienionej uchwałą Nr XVI/140/2004, granice żadnego z obwodów nie uwzględniały ul. Miodowej, gdyż ulica ta została zamieszkała dopiero od grudnia 2011 roku. Proponuje się dopisać ulicę Miodową do obwodu głosowania nr 1 mającego siedzibę w Szkole Podstawowej nr 2 w Łobzie, który swym zasięgiem terytorialnym obejmuje wskazany obszar.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uzasadnienie podpisał Burmistrz Łobza Ryszard Sola.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »