| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/196/13 Rady Gminy Kozielice

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 0, poz. 567 ze zm.) oraz art. 7 ust 2 w związku z art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Pyrzyckiego- Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. § 1 Pozbawia się drogi kategorii dróg gminnych z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania działek położonych w obrębie Kozielice ; nr 66 o pow. 0,46 ha, nr 67 o pow. 0,90 ha, nr 87 o pow. 0,90 ha, nr 486 o pow. 0,18 ha, nr 494 o pow. 0,44 ha, nr 510/2 o pow. 0,38 ha, nr 532 o pow. 1,20 ha , nr 611 o pow. 0,50 ha; w obrębie Rokity - nr 42 o pow. 0,24 ha.

§ 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Uchwałą Nr X/120/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 26.04.2012r. na całej długości drogi zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych.

Przedmiotowe drogi nie spełniają warunków technicznych wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »