reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2013

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, poz. 951; poz. 1513; z 2013 r. poz. 21 i poz.165) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu i Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący wykaz kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2013:

1) Kąpielisko Sianożęty:długość kąpieliska 1400 metrów:

Położenie geograficzne:

54h12min30sek N, 15h42min56sek E do 54h12min49sek N, 15h44min25sek E,

z wyłączonymi odcinkami torów wodnych:

- 54h 12min 39sek N, 15h 43min 44sek E do 54h 12min 42sek N, 15h 43min 53sek E,

- 54h 12min 46sek N, 15h 44min 14sek E do 54h 12min 49sek N, 15h 44min 25sek E.

2) Kąpielisko Ustronie Morskie:długość kąpieliska 2100 metrów:

Położenie geograficzne:

54h12min49sek N, 15h44min25sek E do 54h13min14sek N, 15h46min08sek E

z wyłączonymi odcinkami torów wodnych:

- 54h12min51sek N,15h44min38sek E do 54h12min53sek N,15h44min42sek E,

- 54h12min55sek N,15h44min47sek E do 54h12min57sek N,15h44min58sek E,

- 54h13min11sek N,15h45min59sek E do 54h13min12sek N,15h46min04sek E.

2. Ustala się sezon kąpielowy na terenie gminy Ustronie Morskie w okresie od 29.06.2013 r. do 31.08.2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Grzywnowicz

Uzasadnienie

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Rada Gminy ma obowiązek podjęcia do dnia 31 maja uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy, po przedstawieniu wniosków przez organizatorów kąpielisk Wójtowi Gminy.

Do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy wpłynął jeden wniosek (data wpływu: 19.12.2012 r.):

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, który wystąpił o wpisanie do ewidencji dwóch kąpielisk na rok 2013 na terenie gminy Ustronie Morskie:

1) Kąpielisko Sianożęty:długość kąpieliska 1400 metrów:

Położenie geograficzne:

54h12min30sek N, 15h42min56sek E do 54h12min49sek N, 15h44min25sek E,

z wyłączonymi odcinkami torów wodnych:

- 54h 12min 39sek N, 15h 43min 44sek E do 54h 12min 42sek N, 15h 43min 53sek E,

- 54h 12min 46sek N, 15h 44min 14sek E do 54h 12min 49sek N, 15h 44min 25sek E.

2)Kąpielisko Ustronie Morskie:długość kąpieliska 2100 metrów:

Położenie geograficzne:

54h12min49sek N, 15h44min25sek E do 54h13min14sek N, 15h46min08sek E

z wyłączonymi odcinkami torów wodnych:

- 54h12min51sek N,15h44min38sek E do 54h12min53sek N,15h44min42sek E,

- 54h12min55sek N,15h44min47sek E do 54h12min57sek N,15h44min58sek E,

- 54h13min11sek N,15h45min59sek E do 54h13min12sek N,15h46min04sek E.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim jest organizatorem kąpielisk.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim sezon kąpielowy ma trwać od 29.06.2013 r. do 31.08.2013 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Ustronie Morskie przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2013 na terenie gminy Ustronie Morskie. Zgodnie z art. 34 a ust. 6 ustawy projekt uchwały obejmuje wykaz planowanych kąpielisk, oraz wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których wnioskodawca planuje utworzyć kąpieliska.

W dniu 22.02.2013 r. Wójt Gminy Ustronie Morskie podał do publicznej wiadomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2013. W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi od społeczeństwa.

Zgodnie z art. 34 a ust. 9 ustawy, Wójt Gminy Ustronie Morskie przekazał do zaopiniowania projekt uchwały wraz z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim n/w instytucjom:

- Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,

- Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,

- Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu,

- Dyrektorowi Urzędu Morskiego.

Wszystkie opinie były pozytywne.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że projekt uchwały ws. wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2013 został skonsultowany społecznie i uzyskał wymagane prawem opinie.

Niniejsza uchwała wyczerpuje obowiązki gminy określone w art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama