reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/247/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza sie w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XVIII/247/08 Rady Miasta Kołobrzeg z 18 lutego 2008 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 1022) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIX/263/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 1080),

2) uchwałą Nr V/48/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 842),

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XIX/263/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 1080), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.";

2) § 3 uchwały Nr XIX/263/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 1080), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.";

3) § 2 uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 842), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.";

4) § 3 uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 842), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/247/O8
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, zm. Nr 115, poz. 793,
Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r.
Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla miasta Kołobrzeg:

1) [2]) 125 punktów sprzedaży detalicznej napojów powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

2) [3]) 220 punktów sprzedaży i podawania napojów powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 m. od wejścia do obiektów szkolnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, z uwzględnieniem kontaktu wzrokowego i słuchowego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/589/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 8, poz. 147).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


[1]) Niniejsze obwieszcznie stanowi załącznik do uchwały Nr XXXIII/461/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013 r.

[2]) § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 uchwały Nr XIX/263/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2008 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 1080) zmieniającej uchwałę z dniem 16 maja 2008 r.

[3]) § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 49, poz.842) zmieniającej uchwałę z dniem 18 kwietnia 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama