reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/246/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 oraz Nr 149, poz. 887 oraz z 2012; poz. 567) oraz art. 6r ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm. poz. 951 z 2013 r., poz. 21, poz. 228), Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/205/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 4 ) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

""2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Węgorzyno:

1) wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki lub worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zapewni utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) zorganizuje odbieranie odpadów powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) odpadów komunalnych zmieszanych w ilości do 30 litrów tygodniowo na osobę,

b) odpadów papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, metali, tworzywa sztucznego, odpadów zbierane w sposób selektywny określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno - w każdej ilości. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama