reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/372/13 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.

§ 2. 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dla zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela: psychologa, pedagoga (w tym m.in. oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga), logopedy, doradcy zawodowego - wynosi 22 godziny.

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 4. Traci moc:

1) uchwała Nr XI/121/99 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 01 lipca 1999 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Goleniów,

2) uchwała Nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 60, poz.1631).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Majdak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama