| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/147/13 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6r ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; Dz. U. z 2013 r. poz. 21, Dz. U. z 2013 r. poz. 228) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bierzwnik Nr XXI/119/12 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2013r. poz.152), po § 2 dodaje się § 2a o następującym brzmieniu:

§ 2a. 1) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Bierzwnik wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzyma te pojemniki i worki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych należy dostosować, rodzaj i pojemność worków oraz pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników i worków, kierując się normatywami określonymi w regulaminie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.(Dz. U. z 2012r.,poz. 391, poz.951:Dz.U.z 2013r. poz. 21, Dz. U. z 2013r.poz.228) , zgodnie z art.6r ust.3 "w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Bierzwnik wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzyma te pojemniki i worki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »