| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/297/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Do §5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 829), wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości niezamieszkałych w całości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności określonej w ust. 4, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, a właściciele nieruchomości pozostałych zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności określonej w ust. 4, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, za wyjątkiem pojemnika na zmieszane odpady komunalne, w związku z tym, że obowiązek zapewnienia tego pojemnika przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.";

2) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV o pojemności wynoszącej minimum:"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Urszula Ptak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »