| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu w Wałczu

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 ze zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 83, poz.1779), zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Nr XVI/124/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 2071.).

3. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje §2 i 3 uchwały Nr XVI/124/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 sierpnia 2012r. zmieniającej uchwałę Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 2071.) o treści: "§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego."

Przewodniczący Rady Powiatu


Bogdan Białas


Załącznik do obwieszczenia Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki.

UCHWAŁA NR XVII/152/2008
RADY POWIATU W WAŁCZU
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki.

Na podstawie art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595) 1) oraz art.42 ust.7 pkt 2 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 2)

Rada Powiatu w Wałczu po uzyskaniu opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się "Zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wałecki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27.08.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki
Zalacznik1.pdf

Załącznik

1) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2013r. poz.595 z dnia 23 maja 2013r.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz.1600; z 2007r. Nr 17 poz.95, Nr 80 poz.542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz.1103, Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz.1369, Nr 247 poz.1821; z 2008r. Nr 145 poz.917, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 1 poz.1, Nr 56 poz.458, Nr 97 poz.800, Nr 213 poz.1650, Nr 219 poz.1706; z 2011r. Nr 149 poz.887, Nr 205 poz.1206; z 2012 poz.908, poz.1544)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »