| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/507/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 12 pkt 11, art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595), art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Koszalinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/438/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2;

a) § 2 otrzymuje brzmienie: " § 2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie zezwolenia na korzystanie z przystanków od Gminy Miasto Koszalin - Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, który sprawuje funkcję zarządcy przystanków wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały." ;

b) § 3 otrzymuje brzmienie: " § 3. Zezwolenie, o którym mowa w § 2, udzielane jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/507/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIASTO KOSZALIN

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »