| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/214/2013 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Banie w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Proponuje się ustalenie odpłatności za wpisanie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych w wysokości 50 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ww. ustawy, gmina prowadząca żłobek lub klub dziecięcy jest zwolniona z opłat za wpis do rejestru. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat z mocy ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »