| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/290/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym wnioskowanej działalności,

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) sprzęt służący do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, nie powodujący zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz nie powodujący u nich cierpienia,

b) środek transportu przystosowany do transportu zwierząt, zapobiegający zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt,

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,

4) zapewnić bezpieczeństwo osób wyłapujących zwierzęta,

5) dysponować nieruchomością stanowiącą miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przypadku jeżeli zwierzęta nie są przewożone bezpośrednio do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać uprawdopodobnione przedstawieniem oryginałów lub uwierzytelnionych odpisów odpowiednich dokumentów.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) oświadczenie przedsiębiorcy potwierdzające posiadanie sprzętu, o którym mowa w ust.1 pkt 2a,

3) umowa lub inny dokument dotyczący stałej współpracy z weterynarzem,

4) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, o której mowa w ust 1 pkt 5, lub odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności tej nieruchomości,

5) dokument rejestracji pojazdu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem,

6) decyzja właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 1 pkt 1 lit. a z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »