reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/267/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz.1386) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 63 110,00 zł,
w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 zł,

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 zł,

- wpływ dochodów własnych 47 610,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 57 525,00 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 200,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 315,00 zł,

- wpływ dochodów własnych 40 010,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 5 585,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 32 188 024,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 395 972,01 zł,

- dochody majątkowe 2 792 052,29 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 194 404,90 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 15 100,00 zł;

2) po stronie wydatków 32 037 862,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 256 725,12 zł,

- wydatki majątkowe 3 781 137,62 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 194 404,90 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 15 100,00zł;

3) inne przychody 2 096 401,00 zł;

4) inne rozchody 2 246 562,56 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Tomasz Skowronek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/267/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/267/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/267/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/267/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama