reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/366/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 12 600,00 zł,
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 200,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 200,00 zł,

- wpływ dochodów własnych 2 200,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 34 000,00 zł w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 34 000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 21 400,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 33 382 429,91zł, w tym:

- dochody bieżące 30 499 678,91 zł,

- dochody majątkowe 2 882 751,00 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 3 974 469,00 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 34 382 429,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30 110 816,13 zł,

- wydatki majątkowe 4 271 613,78 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 3 974 469,00 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 3 805 876,00 zł;

4) inne rozchody 2 805 876,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Tomasz Skowronek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/366/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/366/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/366/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama