reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/391/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 936 855,03 zł,
w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich 162 557,61 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 46,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 000,00zł,

- wpływ dochodów własnych 759 251,42 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 160 000,00 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia 160 000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 776 855,03 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 35 857 288,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 33 134 537,46 zł,

- dochody majątkowe 2 722 751,00 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 304 526,52 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 857 288,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 738 674,68 zł,

- wydatki majątkowe 4 118 613,78 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 304 526,52 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 3 805 876,00 zł;

4) inne rozchody 2 805 876,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Tomasz Skowronek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/391/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/391/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/391/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama