reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/407/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 243 126,00 zł,
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 726,00 zł,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 106 000,00zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 000,00 zł,

- wpływ dochodów własnych 10 400,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 325 027,17 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 120 027,17 zł,

- wpływ dochodów własnych 5 000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 81 901,17 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 35 796 343,29 zł, w tym:

- dochody bieżące 32 975 619,46 zł,

- dochody majątkowe 2 820 723,83 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 307 449,52 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 22 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 796 343,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 495 756,68 zł,

- wydatki majątkowe 4 300 586,61 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 307 449,52 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 22 626,00zł;

3) inne przychody 3 805 876,00 zł;

4) inne rozchody 2 805 876,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Tomasz Skowronek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/407/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/407/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/407/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama