| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVIII/626/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się ,co następuje:


§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy


o kwotę


3.600,00 zł.

z tego:
? wydatki związane z realizacją zadań własnych,


kwota


3.600,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

o kwotę

3.600,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

kwota

3.600,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota

3.600,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy

o kwotę

3.600,00 zł.

z tego:
? wydatki związane z realizacją zadań własnych,


kwota


3.600,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę

3.600,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

kwota

3.600,00 zł.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

kwota

3.600,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.

Dokonanie proponowanych zmian planowanych wydatków budżetu gminy na 2013 rok następuje w wyniku:

- zmniejszenia wydatków w dziale "Transport i łączność, rozdział - Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem:

w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

na pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej dla Powiatu Kamieńskiego, na dofinansowanie zakupu używanego, ale w pełni sprawnego ciągnika siodłowego na podwoziu SCANIA po kapitalnym remoncie w 2012 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Ciągnik wraz z naczepą (tzw. cysterna-beczka o poj. 18 000 litrów) wykorzystywana jest często do gaszenia pożarów, w szczególności na terenach wiejskich, kompleksów leśnych, a także w miastach, gdzie sieć hydrantowa jest słabo rozwinięta, mało wydajna lub jej w ogóle nie ma. Niejednokrotnie cysterna jest dysponowana do likwidacji zdarzeń - kolizji jak i wypadków samochodowych spowodowanych przez osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, (m in. usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych), kwota - 3.600,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »