| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/299/2013 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/194/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Płoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz. U. Z 2013 r. poz. 645) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 , z 2007 r. Nr 17, poz. 95 , Nr 80, poz. 542 , Nr 102, poz. 689 , Nr 158, poz. 1103 , Nr 176, poz. 1238 , Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 , z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2012 r. Nr 149, poz.887, Nr 205 poz. 1206, poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1544; z 2014r. poz. 675) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/194/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Płoty wprowadza się następujące zmiany:

- § 6ust. 1. otrzymuje brzmienie: Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »