| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U.2013.465) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór przyjmuje się określoną cenę 1m3 drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. w wysokości 171,05 zł .

§ 2. Ustala się stawki podatku leśnego:

1) od 1 ha powierzchni lasu stawka podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna i wynosi 37,6310 zł za rok podatkowy,

2) stawka dla lasów ochronnych oraz dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych od 1 ha ulega obniżeniu o 50% i wynosi 18,8155 zł za rok podatkowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podatku leśnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA O LASACH DO PODATKU LEŚNEGO

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wiktor Markiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »