reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466),Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania, lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych, reklam oraz doraźnej potrzeby udostępnienia nieruchomości do czasowego korzystania,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1, pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodnika5,00 zł,

2) jezdni do 50% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych6,50 zł,

3) jezdni od 51% - 100% szerokości10,00 zł,

4) pozostałych elementów pasa drogowego4,00 zł.

2. Za zajęcie powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżce o 50%.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni65,00 zł,

2) poza jezdnią35,00 zł.

§ 4. 1. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni w wysokości2,00 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni w wysokości4,00 zł.

§ 5. Nie pobiera się opłat w przypadku inwestycji, które po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Manowo, bez zwrotu inwestorowi poniesionych przez niego nakładów.

§ 6. Zajęcie nieruchomości przez inwestora następuje po jej protokolarnym przekazaniu w terenie, a po zakończeniu korzystania z nieruchomości dokonuje się jej protokolarnego odbioru.

§ 7. 1. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru nieruchomości gruntowej przez Gminę Manowo, ujawnią się na niej negatywne następstwa spowodowane nieprawidłowym wykonaniem inwestycji lub nieprawidłowym wykonaniem prac polegających na przywróceniu nieruchomości do stanu poprzedniego, Gmina Manowo jest uprawniona do żądania od inwestora, który zajmował nieruchomość, usunięcia wad w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości.

2. W razie zwłoki w usuwaniu wad w terminie, o którym mowa w ust. 1, Gmina Manowo może zlecić wykonanie niezbędnych poprawek, a kosztami obciążyć inwestora, który zajmował nieruchomość.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 9. Z dniem obowiązywania niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 roku (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1684).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Prus

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama