reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/344/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Kalisz Pomorski posiada udziały lub akcje;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy Kalisz Pomorski;

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim.

§ 2. Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach;

2) cofania udziałów w spółkach;

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. Gmina Kalisz Pomorski może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego:

1) upoważnia się Burmistrza Kalisza Pomorskiego do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na dany rok;

2) upoważnia się Burmistrza Kalisza Pomorskiego do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów niepieniężnych (aportów), w postaci aktywów posiadających zgodnie z przepisami prawa zdolność aportową, w zamian za obejmowane udziały. Wniesienie wkładu niepieniężnego poprzedzone jest wyceną przedmiotu wkładu, chyba, że istnieje aktualna wycena.

2. Wniesienie wkładów do nowo tworzonej spółki lub spółki, w której Gmina Kalisz Pomorski nie posiadała udziałów, jest równoznaczne z tworzeniem lub przystąpieniem do spółki w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Kalisza Pomorskiego do zbywania udziałów należących do Gminy Kalisz Pomorski.

2. Przed podjęciem procedury zmierzającej do zbycia udziałów, Burmistrz przedstawia Radzie informację o planowanym zbyciu udziałów, obejmującą w szczególności tryb i planowany do zbycia pakiet udziałów.

3. Zbycie pakietu udziałów, stanowiącego więcej niż 25% kapitału zakładowego spółki, wymaga odrębnej uchwały Rady, podjętej przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności udziałów.

4. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Gminy Kalisz Pomorski, w tym udziałów spółki, w których Gmina Kalisz Pomorski jest jedynym wspólnikiem, jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki, w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga podjęcia odrębnej uchwały.

§ 6. 1. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie;

2) przetargu publicznego;

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;

4) aukcji ogłoszonej publicznie.

2. Upoważnia się Burmistrza Kalisza Pomorskiego do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust. 1.

3. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu.

§ 7. 1. Cofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają umorzeniu.

2. Upoważnia się Burmistrza Kalisza Pomorskiego do wyrażania zgody na dobrowolne umorzenie udziałów, jako wspólnika lub akcjonariusza. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki i wymaga odrębnej uchwały Rady.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Renata Effenberg-Nawrot

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama