reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 1.577.191,00 złotych w: .

1) w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.526.390,00 złotych,

2) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 18,00 złotych,

3) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 304,00 złotych,

4) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.479,00 złotych,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 50.801,00 złotych w:

1) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 50.801,00 zł w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 50.801,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 50.801,00 zł,

§ 3. 1. Dochody budżetowe na 2013 rok po zmianach w wysokości - 29.155.250,48 złotych z tego: - dochody bieżące - 22.492.616,48 złotych

- dochody majątkowe - 6.662.634,00 złotych

2. Wydatki budżetowe na 2013 rok po zmianach w wysokości - 30.315.439,10 złotych z tego:

- wydatki bieżące - 21.367.894,10 złotych.

- wydatki majątkowe - 8.947.545,00 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 2.864.424,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 4.024.612,62 złotych zostanie sfinansowany z:

a) kredytów -2.921.505,00 zł,

b) spłaty udzielonych pożyczek - 25.022,00 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.078.085,62 złotych. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/270/2013
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama