reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/270/2013 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r., poz. 594 i 645) i art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wierzchowo:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie- 755,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 1.026,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton- 1.460,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton :

a) z dwiema osiami jezdnymi- 1.864,00 zł.

b) z trzema osiami jezdnymi- 1.999,00 zł.

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi- 3.034,00 zł.

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton- 1.835,00 zł.

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych- 2.363,00 zł.

b) powyżej 36 ton

- z dwiema osiami jezdnymi- 2.370,00 zł.

- z trzema osiami jezdnymi- 3.056,00 zł.

5) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 1.572,00 zł.

6) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

a) do 36 ton włącznie

- z jedną osią jezdną- 712,00 zł.

- z dwiema i trzema osiami jezdnymi- 1.609,00 zł.

b) powyżej 36 ton

- z dwiema osiami jezdnymi- 2.152,00 zł.

- z trzema osiami jezdnymi- 1.624,00 zł.

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc- 1.456,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 2.248,00 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe służące działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych oraz środki transportowe służące działalności oświatowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012r., poz. 2717).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne (Dz.U. z 2002r Nr 9, poz. 84 ze zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama