| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/ 277 / 13 Rady Gminy Stepnica

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645) oraz art. 56 § 3, art. 57 § 2, 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, poz. 1149) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i opłat lokalnych oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Stepnica.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/11/98 Rady Gminy w Stepnicy z dnia 28 listopada 1998r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stepnica


Ryszard Ławicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »