reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/200/13 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378)Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok w wysokości:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t;

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie- 460,00zł,

b) powyżej 5,5t do 9t włącznie - 618,00 zł,

c) powyżej 9t - 921,00 zł.

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t - Załącznik Nr 1;

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t - 910,00 zł;

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t - Załącznik Nr 2;

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 997,00 zł,

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Załącznik Nr 3;

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia;

a) mniejszej niż 30 miejsc - 500,00 zł ,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 800,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/144/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


KAZIMIERZ MENDAK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/13
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne
systemy zawieszenia
osi
jezdnych

Dwie osie

12

13

546,00

686,00

13

14

613,00

752,00

14

15

686,00

817,00

15

778,00

1.780,00

Trzy osie

12

17

613,00

752,00

17

19

686,00

817,00

19

21

752,00

957,00

21

23

957,00

1.497,00

23

25

1.497,00

2.176,00

25

1.497,00

2.176,00

Cztery osie i więcej

12

25

957,00

1.022,00

25

27

957,00

1.497,00

27

29

1.497,00

2.307,00

29

31

2.307,00

2.399,00

31

2.307,00

2.399,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/200/13
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 listopada 2013 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa,
Ciągnik balastowy + przyczepa
/w tonach/


Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12

18

458,00

511,00

18

25

572,00

626,00

25

31

680,00

1.077,00

31

1.647,00

1.895,00

Trzy osie

12

40

1.483,00

2.026,00

40

2.044,00

2.671,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/200/13
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 listopada 2013 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy
/w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna/osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

287,00

352,00

18

25

407,00

462,00

25

517,00

610,00

Dwie osie

12

28

462,00

737,00

28

33

737,00

933,00

33

38

956,00

1.263,00

38

1.303,00

1.683,00

Trzy osie i więcej

12

38

791,00

1.078,00

38

1.077,00

1.409,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama