reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/388/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 91 ust. 3 i art. 92 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 460) oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się "Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej".

2. Integralną część programu, o którym mowa w ust. 1, stanowi plan działań krótkoterminowych.

3. Program ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Do niniejszej uchwały załącza się uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała Nr V/35/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. Nr 46, poz. 806)

2) uchwała Nr XII/137/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2012 r., poz. 337)

3) uchwała Nr XXXVIII/431/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2010 r. Nr 40, poz. 803)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


Marek Tałasiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/388/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

II POP str zachodniopomorska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/388/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

uzasadnienie

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama