reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/390/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596), oraz art. 91 ust. 3 i art. 92 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 460) oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się "Program ochrony powietrza dla strefy miasto Koszalin" oraz plan działań krótkoterminowych.

2. Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do niniejszej uchwały załącza się uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/430/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy Miasto Koszalin (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2010 r Nr 38, poz. 789).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


Marek Tałasiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/390/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

II POP strefa Koszalin


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/390/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan Działań Krótkoterminowych dla Koszalina


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/390/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

uzasadnienie

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama