reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/283/13 Rady Miasta Świdwin

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin

Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.260; poz.843) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Świdwin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanychzpotrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych o nawierzchni twardej, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości - 6,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 7,00 zł

2. Za zajęcie 1m2powierzchni drogi gminnej o nawierzchni gruntowej (nieutwardzonej) stosuje się stawki opłat w wysokości 50 % stawek określonych w ust.1 pkt. 1,2,3.

3. Za zajęcie 1m2powierzchni: chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1) o nawierzchni twardej - 4,00 zł

2) o nawierzchni gruntowej (nieutwardzonej) - 2,00 zł

4. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1-3 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, z zastrzeżeniem ust.2 :

1) w jezdni - 70,00

2) w pozostałych elementach pasa drogowego - 35,00

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych stosuje się stawki opłat w wysokości 50 % stawek określonych w ust.1 pkt. 1,2,3.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2powierzchni za każdy dzień zajęcia :

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów budowlanych - 0,50 zł

3) reklamy 1,50 zł.

§ 5. Tracą moc Uchwała Nr XXI/170/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin (Dz.Urz. Woj. Zach. Nr 83, poz.1506), Uchwała Nr V/32/07 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 667), Uchwała Nr XXXVI/266/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 14, poz. 307).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art.40 ust.8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, ustala dla dróg, których jest zarządcą wysokość opłaty za zajęcie 1 m2pasa drogowego.

W związku z tym, że stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście nie były podwyższane od 2004 roku, proponuje się nowe stawki opłat, zbliżone wysokością do stawek opłat innych zarządców dróg na terenie miasta Świdwin.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama