reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/285/13 Rady Miasta Świdwin

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.

Po stronie dochodów kwotą

47 395 416,08 zł

( dochody bieżące - 44.796.148,08 zł,
dochody majątkowe - 2.599.268,00 zł,)
w tym : dotacja na zadania zlecone
5 757 544,01 zł

2.

Po stronie wydatków kwotą
( wydatki bieżące - 43.185.256,08 zł
wydatki majątkowe - 5.015.840,00 zł)

48 201 096,08zł

w tym: dotacja na zadania zlecone

5 757 544,01 zł

3.

Wynik budżetu( ulega zmianie )

stanowiniedobórw kwocie

805 680,00 zł

zostanie pokryty :

1) przychodamiw kwocie z:

7 172 945,00zł

- planowanej emisji obligacji w 2013 roku,
- wolnych środków z 2012 roku
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2)

6 300 000,00 zł
872 945,00 zł

2) rozchodamiw kwocie
w tym na:
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 450 000 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł,
- spłatę raty kredyty BGK Szczecin( z 2014 r.) -1.500 000 zł,
- spłatę raty kredyty BGK Szczecin( z 2015 r.) -1.500 000 zł,
- częściową spłatę raty kredytu Pekao S.A. Koszalin tj.:
* z 2016 roku - 500 000 zł,
* z 2017 roku - 500 000 zł,
* z 2018 roku - 300 000 zł

6 354 000,00 zł

§ 3. W części I Informacji opisowej do Budżetu miasta Świdwin na 2013 rok dokonuje się następującej zmiany:

- na stronie 8 zdanie "W ogólnej kwocie wydatków 63.080 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (42,3%), 11.400 zł to prowizja od opłaty targowej oraz 6.800 zł to środki na remonty bieżące tj. remont schodów do ogólnodostępnego wc"otrzymuje brzmienie: "W ogólnej kwocie wydatków 63.080 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (42,3 %), 11.400 zł to prowizja od opłaty targowej oraz 6.800 zł to środki na konieczne remonty bieżące"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/285/13
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/285/13
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2013 rok spowodowane są:

1. Zmniejszeniawydatków w dziale 710 - Działalność usługowa o 2 700 zł ( w tym: rozdz. 71004 § 4300 - o 2 000 zł , rozdz. 71014 § 4300 o 700 zł ) oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4340 o 300 zł,a zwiększeniewydatków w dziale 921, rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami § 4300 o 3000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji i dostosowanie do obowiązujących przepisów dokumentacji technicznych na wymianę pokrycia dachowego Bramy Kamiennej oraz remont wieży widokowej Bismarcka tj. obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

2. Zmniejszeniewydatków w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach ( a wcześniejsze zabezpieczenie tych wydatków w ramach własnych środków ) o ogólną kwotę103.914,00 zł,w tym:

* w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 o17.181 zł (801,80101,§ 4010 )

* w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 o19.665 zł(801,80101,§ 4010 )

* w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 o7.038 zł (Oddz."P" -801,80101, § 4010 )

* MZAP o60.030 złw tym:

- 32.800 zł - dział 801, rozdz.80104 § 4010,

- 5.073 zł - dział 801, rozdz.80104 § 4110,

- 1.157 zł - dział 801, rozdz.80104 § 4120,

- 21.000 zł - dział 801, rozdz.80104 § 4260.

3. Zmniejszenie planowanych przychodówz tytułu wolnych środków z 2012 roku o kwotę90.649,00 zł- z powodu niższego niż planowano wykonania.

Planowano wolne środki z 2012 roku 963.594 zł.

Faktycznie wolne środki z 2012 roku wynoszą 872.945,11 zł.

W związku z powyższym należy dostosować budżet w tym zakresie do faktycznego wykonania przychodów.

W związku z tym, że wydatki zmniejszono o 103.914 zł, a przychody o 90.649 zł w planie do rozdysponowania pozostaje kwota13.265 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama