reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/418/13 Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Karlino opłatę od posiadania psów, pobieraną od osób fizycznych posiadających psy.

2. Ustala się stawki opłaty od posiadania psów w następujących wysokościach :

1) na obszarze miasta Karlina od pierwszego i każdego następnego psa - 52,00 zł;

2) na obszarze wiejskim:

a) od pierwszego psa - 37,00 zł,

b) od drugiego i każdego następnego - 32,00 zł.

3. Opłatę pobiera się w połowie stawek ustalonych w ust. 2 w przypadku wejścia w posiadanie psa w drugim półroczu roku podatkowego.

§ 2. Opłata jest płatna z góry, bez wezwania, w terminie do 28 lutego roku podatkowego lub w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa.

§ 3. 1. Inkasentami opłaty od posiadania psów na terenie miasta Karlino są jednostki zarządzające lub administrujące budynkami mieszkalnymi:

1) Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie,

2) Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie,

3) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Płyta" w Karlinie,

4) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Karlinie,

5) Zarząd Budynków Komunalnych Spółka z o.o.w Karlinie.

2. Inkasentami opłaty od posiadania psów na terenie wsi są:

1) Franciszek Nadziejko - sołectwo Daszewo,

2) Stanisława Łepecka - sołectwo Domacyno,

3) Żaneta Wandycz - sołectwo Garnki,

4) Beata Klepuszewska - sołectwo Gościnko,

5) Jan Podsiadło - sołectwo Karlinko,

6) Andrzej Gmitrzuk - sołectwo Karwin,

7) Bożena Różańska- sołectwo Karścino,

8) Marcin Tyszer - sołectwo Lubiechowo,

9) Lech Kołodziejczyk - sołectwo Malonowo,

10) Łukasz Gołębiowski - sołectwo Mierzynek,

11) Barbara Świeczka - sołectwo Zwartowo,

12) Leszek Gago - sołectwo Mierzyn,

13) Jan Paszkowski - sołectwo Kowańcz,

14) Bożena Laskowska - sołectwo Pobłocie Wielkie,

15) Andrzej Solecki - sołectwo Syrkowice,

16) Ryszard Strychalski - sołectwo Krukowo,

17) Krzysztof Kłodowski - sołectwo Ubysławice,

18) Jan Semenowicz - sołectwo Witolub,

19) Alina Janowicz - sołectwo Kozia Góra.

3. Inkasenci określeni w ust. 1 i 2 mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów na kwitariuszach K - 103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie - kasa pokój nr 5.

4. Opłata pobrana przez inkasentów, o których mowa w ust. 1 i 2, płatna jest w kasie Urzędu bądź na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu płatności. Inkasenci przed dokonaniem wpłaty w kasie urzędu bądź na rachunek bankowy, przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K - 103 z wypełnionymi i czystymi drukami.

5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 20 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/273/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2853).

§ 6. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gwóźdź

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama