reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiana: poz. 645)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę:

Dział

Rozdział

§

Kwota

600

60016

0970

35 487,75

-

wpływy z różnych dochodów;

700

70005

0470

2 836,67

-

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości;

700

70005

0750

937,99

-

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

700

70005

0760

141,03

-

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

710

71035

0830

420,00

-

wpływy z usług;

750

75011

0690

3,10

-

wpływy z różnych opłat;

750

75023

0970

123,42

-

wpływy z różnych dochodów;

754

75416

0970

839,54

-

wpływy z różnych dochodów;

756

75601

0350

4 090,86

-

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.;

756

75615

0500

10 372,00

-

podatek od czynności cywilnoprawnych;

756

75616

0340

21 590,00

-

podatek od środków transportowych;

756

75616

0360

4 127,50

-

podatek od spadków i darowizn;

756

75616

0430

580,00

-

wpływy z opłaty targowej;

756

75618

0480

1 422,95

-

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

756

75618

0490

402,00

-

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

758

75814

0970

2 832,76

-

wpływy z różnych dochodów;

801

80101

0690

707,64

-

wpływy z różnych opłat;

801

80103

2030

12 213,00

-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

801

80110

0690

600,00

-

wpływy z różnych opłat;

852

85212

0980

4 909,98

-

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

900

90002

0830

75 323,88

-

wpływy z usług;

900

90002

0910

1 808,80

-

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

921

92109

0750

615,00

-

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

921

92109

0960

200,00

-

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;

§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę:

Dział

Rozdział

§

Kwota

750

75011

2010

1 900,00

-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami;

754

75416

0570

46 112,62

-

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;

801

80104

2030

12 213,00

-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę:

Dział

Rozdział

§

Kwota

750

75011

4010

1 589,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników;

750

75011

4110

273,00

-

składki na ubezpieczenia społeczne;

750

75011

4120

38,00

-

składki na Fundusz Pracy;

750

75095

4210

300,00

-

zakup materiałów i wyposażenia;

801

80101

4010

40 000,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników;

921

92109

4210

740,50

-

zakup materiałów i wyposażenia;

§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę:

Dział

Rozdział

§

Kwota

750

75023

4260

4 403,44

-

zakup energii;

750

75095

4300

300,00

-

zakup usług pozostałych;

754

75406

3000

3 000,00

-

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy;

757

75702

8080

7 000,00

-

koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;

801

80101

4010

36 000,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników;

801

80103

3020

4 000,00

-

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

851

85154

4210

1 422,95

-

zakup materiałów i wyposażenia;

852

85219

4210

4 909,98

-

zakup materiałów i wyposażenia;

900

90002

4300

75 323,88

-

zakup usług pozostałych;

921

92109

4210

200,00

-

zakup materiałów i wyposażenia;

921

92109

4300

740,50

-

zakup usług pozostałych;

926

92695

4170

5 000,00

-

wynagrodzenia bezosobowe

926

92695

4210

4 000,00

-

zakup materiałów i wyposażenia;

926

92695

4300

19 000,00

-

zakup usług pozostałych;

§5. Zmienia się załączniki Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 38.961.326,21 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 42.291.649,60 PLN. Deficyt budżetu wynosi 3.330.323,39 PLN.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/311/2013
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 8 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama