reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVII/372/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych dochodów o 111.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza dochody bieżące o kwotę 111.366,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych dochodów o 112.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 112.229,00 zł.

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 62.535.102,28 zł, w tym:

a) dochody bieżące 59.730.823,28 zł,

b) dochody majątkowe 2.804.279,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 137.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 137.180,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 138.043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 138.043,00 zł.

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 62.900.928,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 60.325.239,06 zł,

b) wydatki majątkowe 2.575.689,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza przychody o 7.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 7.000.000,00 zł.

2. Zwiększa przychody o 7.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 7.000.000,00 zł

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych przychodów w wysokości 27.575.825,78 zł, w tym:

a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.000.000,00 zł

b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 17.790.000,00zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.785.825,78 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/372/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/372/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/372/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/372/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/372/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/372/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2013 r.


Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zmniejszeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 111.366,00 zł dokonanych w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za przedszkole niż przewidywano;

• zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 45.540,00 zł oraz rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 65.826,00 zł dokonanych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;

• zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 463,00 zł dokonanych w związku z otrzymaniem darowizny przez ŚDS;

• zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 400,00 zł dokonanych w związku z uzyskaniem odszkodowania za powstałą szkodę w budynku ŚDS;

• zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 12.570,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na wykonanie przebudowy zatoczek przystankowych, renowację, ustawienie wiat przystankowych oraz oznakowanie przedmiotowych przystanków w miejscowościach: Sulimierz, Pszczelnik, Listomie i Zgoda;

• zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 54.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na naprawę nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej ul. Jabłonkowa oraz miejscowego uzupełnienia ubytków i równanie nawierzchni dróg gminnych nr 80 i nr 392 obręb 1 Myślibórz;

• zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na płatności za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg gminnych;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 78.570,00 zł dokonanych w związku z planowanymi oszczędnościami wynikającymi z brakiem płatności za śmieci od lipca br.;

• zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 47.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia brakujących środków na zakup usług;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 2.000,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

• zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 3.756,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę prowizji sołtysom za pobór podatków;

• zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 799,00 zł, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.005,00 zł oraz rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2.005,00 dokonanych na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie i Gimnazjum w Myśliborzu celem zabezpieczenia brakujących środków na niezbędne wydatki do końca roku 2013;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 9.027,00 zł, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 152,00 zł oraz rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 431,00 zł dokonanych na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie i Gimnazjum w Myśliborzu dokonanych w związku z wystąpieniem oszczędności;

• zwiększeniem wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 863,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zakup świątecznych paczek dla uczestników ŚDS oraz na pokrycie straty powstałej w wyniku szkody, polegającej na zalaniu budynku ŚDS;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 30.000,00 zł oraz rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 17.000,00 zł dokonanych w związku z planowanymi oszczędnościami;

• zmniejszeniem i zwiększeniem przychodów o kwotę 7.000.000,00 dokonanych celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama