reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594; poz. 645) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; z 2011 r. Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:

§ 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 630,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 910,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.250,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.110,00

1.210,00

13

14

1.160,00

1.260,00

14

15

1.210,00

1.310,00

15

1.260,00

1.360,00

Trzy osie

12

17

1.310,00

1.410,00

17

19

1.360,00

1.460,00

19

21

1.410,00

1.510,00

21

23

1.460,00

1.670,00

23

25

1.690,00

1.810,00

25

1.690,00

1.810,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.460,00

1.560,00

25

27

1.510,00

1.660,00

27

29

1.540,00

1.760,00

29

1.760,00

2.610,00

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 960,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.310,00

1.410,00

18

25

1.360,00

1.460,00

25

31

1.460,00

1.560,00

31

1.560,00

2.030,00

Trzy osie

12

36

1.560,00

1.830,00

36

40

1.830,00

1.830,00

40

1.830,00

2.670,00

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 370,00 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

360,00

400,00

18

25

410,00

450,00

25

450,00

660,00

Dwie osie

12

28

410,00

460,00

28

33

720,00

960,00

33

38

960,00

1.440,00

38

1.290,00

1.810,00

Trzy osie i więcej

12

38

790,00

1.050,00

38

1.050,00

1.390,00

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.450,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Michał Wieczór

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama