reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/369/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 6a, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Cezary Krzyżanowski


Załącznik do Uchwały Nr XLI/369/2013
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 października 2013 r.

PRZEBIEG DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

L.p.

Numer drogi

Nazwa drogi

Przebieg drogi w powiecie myśliborskim

Lokalizacja drogi
gmina/miasto

1

2

3

4

5

1

1565Z

/Mielęcin/ granica powiatu - Sitno - Kierzków

od granicy powiatu -Sitno- granica powiatu-granica powiatu - Kierzków do drogi woj. nr 128

gm. Myślibórz

2

1556Z

/Derczewko/ gr. pow.-Derczewo - Sitno

od granicy powiatu - Derczewo - Sitno do drogi powiatowej nr 1565Z

gm. Myślibórz

3

2102Z

Derczewo - gr. pow. /Lipiany/

od drogi powiatowej nr 1556Z Derczewo - granica powiatu

gm. Myślibórz

4

2103Z

Sitno- Otanów

od drogi powiatowej nr 1565Z - Otanów - do drogi woj. nr 128

gm. Myślibórz

5

1375Z

/Swobnica/ gr. pow. - Rów

od granicy powiatu- do drogi woj. nr 121

gm. Myślibórz

6

2104Z

Niesłusz -Kierzków

od drogi woj. nr 121 - Niesłusz - Krusze - Kierzków do drogi woj. nr 128

gm. Myślibórz

7

2105Z

Myślibórz - Zgoda

od drogi kraj. nr 26 - Zgoda

gm. Myślibórz

8

2106Z

Kierzków -Golenice

od drogi woj. nr 128 Kierzków - Golenice do drogi kraj. nr 26

gm. Myślibórz

9

2107Z

Tarnowo -Sobienice

od drogi woj. nr 128-Jezierzyce - Kruszwin - Listomie - Sobienice do drogi kraj. nr 26

gm. Myślibórz

10

2108Z

Sulimierz - Rokitno - Giżyn

od drogi powiatowej nr 2109Z - Sulimierz-Rokitno- Giżyn do drogi powiatowej nr 2112Z

gm. Myślibórz
gm. Nowogródek Pom.

11

2109Z

Sulimierz - Giżyn - Nowogródek Pomorski

od granicy powiatu - Dzierzgów - Sulimierz - Giżyn - Nowogródek Pomorski do drogi powiatowej nr 2112Z

gm. Myślibórz
gm. Nowogródek Pom.

12

2110Z

Czółnów - Głazów - PKP

od drogi woj. nr 128 przed Czółnowem-Głazów PKP-Renice do drogi "starej" kraj. nr 3

gm. Myślibórz

13

2111Z

Ławy - Nowogródek Pom. - Barlinek

od drogi woj. nr 128 Ławy - Nowogródek Pom. - Kinice - Rychnów-Moczkowo - Barlinek do drogi woj. nr 151
(ul. Myśliborska)

gm. Myślibórz
gm. Nowogródek Pom.
gm. Barlinek
m. Barlinek

14

1408Z

Rów - Granica powiatu - /Dobropole/

od drogi kraj. nr 26 Rów - granica powiatu

gm. Myślibórz

15

2112Z

Głazów- Nowogródek Pom.

od drogi "starej" kraj. nr 3 Renice - Kol. Giżyn - Nowogródek Pom. - do drogi powiatowej nr 2111Z

gm. Myślibórz
gm. Nowogródek Pom.

16

2113Z

Nowogródek Pom. - Karsko - Łubianka

od drogi powiatowej nr 2111Z Nowogródek Pom. - Sumiak - Karsko - Łubianka droga woj. Nr 151

gm. Nowogródek Pom.

gm. Barlinek

17

2114Z

Głazów - Renice

od drogi "starej" kraj. nr 3 Renice - Renice Stare - do drogi kraj. nr 26

gm. Myślibórz

18

2115Z

Golenice - Czerników

od drogi kraj. nr 26 Golenice - Sarbinowo - do drogi powiatowej nr 2120Z

gm. Myślibórz

19

2116Z

Staw - Karsko - Płonno

od granicy woj. - Chocień -Trzcinna - Golin - Karsko - Krzynka - Płonno - do drogi woj. nr 151

gm. Nowogródek Pom.
gm. Barlinek

20

2117Z

Myślibórz - Staw - Wysoka

od drogi woj. nr 128 Myślibórz (ul. Łużycka) - Myśliborzyce do granicy woj.

m. Myślibórz
gm. Myślibórz

21

2118Z

Nowogródek Pom. - Świątki - Trzcinna

od drogi powiatowej nr 2111Z - Świątki - do drogi "starej" kraj. Nr 3 Trzcinna

gm. Nowogródek Pom.

22

2119Z

Czerników - Rościn - Pszczelnik

od drogi powiatowej nr 2120Z Czerników - Pniów -Rościn - Pszczelnik - do drogi kraj. Nr 23

gm. Myślibórz

23

2120Z

Czerników - Nawrocko - Rościn

od drogi powiatowej nr 2119Z Czerników - Nawrocko - Rościn - do drogi powiatowej nr 2119Z

gm. Myślibórz

24

2121Z

Wierzbnica - Zarzecze - Myśliborzyce

od drogi kraj. nr 23 Wierzbnica - Wierzbówek - Zarzecze - Kolonia Myśliborzyce - do drogi powiatowej nr 2117Z

gm. Myślibórz

25

2122Z

Wierzbnica - Pniów - gr. pow. - /Piaseczno/

od drogi kraj. nr 23 Wierzbnica - Nawrocko -Pniów -Chłopowo - do granicy powiatu

gm. Myślibórz

26

2123Z

PKP Świątki - Świątki

od PKP Świątki -"stara" kraj. nr 3- Świątki

gm. Nowogródek Pom.

27

2124Z

Ławy - Trzcinna - Sołacz

od drogi woj. nr 128 Ławy - Trzcinna - Rataje - Sołacz

gm. Myślibórz
gm. Nowogródek Pom.

28

2125Z

Dalsze - Mystki - PKP Ściechów

od drogi kraj. nr 23 - Dalsze- do granicy woj.

gm. Myślibórz
gm. Dębno

29

2126Z

Chłopowo - Różańsko

od drogi powiatowej nr 2122Z Chłopowo - Różańsko do drogi powiatowej nr 2146Z

gm. Myślibórz
gm. Dębno

30

2127Z

Barnówko - Dolsk - Staw

od drogi woj. nr 130 Barnówko - Dolsk granica woj. /Mystki/ - granica woj. -granica woj.

gm. Dębno

31

1384Z

/Trzcińsko/ granica powiatu - Warnice - Smolnica

od granicy powiatu - Warnice - granica powiatu - granica powiatu - Smolnica do drogi woj. nr 126

gm. Dębno

32

2128Z

PKP Barnówko - Więcław - Mostno

od drogi kraj. nr 23 PKP Barnówko - Więcław - Łazy - Mostno do drogi powiatowej nr 2134Z

gm. Dębno

33

1409Z

/St. Łysogórki/- granica powiatu - Warnice

od granicy powiatu - Warnice do drogi powiatowej nr 1384Z

gm. Dębno

34

2129Z

Krężelin - Dyszno - Ostrowiec

od drogi powiatowej nr 2146Z Krężelin - Dyszno -Ostrowiec do drogi kraj. nr 23

gm. Dębno

35

2130Z

Dyszno - Różańsko

od drogi powiatowej nr 2129Z Dyszno - Różańsko - droga
kraj. nr 23

gm. Dębno

36

1418Z

/Troszyn/- granica powiatu - Grzymiradz -Dębno

od granicy powiatu - Smolnica - Grzymiradz - Dębno do drogi woj. nr 126 (ul. Zielona)

gm. Dębno
m. Dębno

37

2131Z

Wyszyna - Wysoka

Wyszyna - Wysoka - do drogi powiatowej nr 2136Z

gm. Boleszkowice

38

2132Z

Dębno - Mostno

od drogi powiatowej nr 2135Z - do drogi powiatowej nr 2134Z

gm. Dębno

39

2133Z

/Sitno/ granica powiatu - Boleszkowice

od granicy powiatu - Boleszkowice do drogi powiatowej nr 2136Z

gm. Boleszkowice

40

2134Z

Dębno - Mosina - Witnica

od drogi kraj. nr 23 Dębno (ul. Gorzowska) - Mostno - do granicy woj.

m. Dębno
gm. Dębno

41

2135Z

Dębno - Cychry - Dąbroszyn

od drogi powiatowej nr 2134Z Dębno (ul. Sportowa) - Cychry - Krześnica - Młyniska - do granicy woj.

m. Dębno
gm. Dębno

42

2136Z

Boleszkowice - Dębno

od drogi kraj. nr 31 Boleszkowice - Wysoka - Oborzany - do drogi woj. nr 126 Dębno (ul. Chojeńska)

gm. Boleszkowice
gm. Dębno
m. Dębno

43

2137Z

Krępno - Boleszkowice

od drogi powiatowej nr 2138Z Krępno - do drogi kraj. nr 31 Boleszkowice

gm. Boleszkowice

44

2138Z

/Kłosów/ granica powiatu - Krępno - Namyślin

od granicy powiatu - Krępno - do drogi woj. nr 127 Namyślin

gm. Boleszkowice

45

2139Z

Dargomyśl - Cychry - Kamień Mały

od drogi woj. nr 127 Dargomyśl - Cychry - Bogusław - do granicy woj.

gm. Dębno

46

2140Z

Sarbinowo - Kamień Wielki - Mościczki

od drogi kraj. nr 31 Sarbinowo - Krześnica - do granicy woj.

gm. Dębno

47

2141Z

Chlewice - Namyślin

od mostu Chlewice - do drogi woj. nr 127 Namyślin

gm. Boleszkowice

48

2142Z

Namyślin - Kaleńsko - Kostrzyn

od drogi woj. nr 127 Namyślin - Kaleńsko - do granicy woj.

gm. Boleszkowice

49

2143Z

Karlin - Sumiak

od drogi powiatowej nr 2111Z - Karlin - Sumiak do drogi powiatowej nr 2113Z

gm. Nowogródek Pom.

50

2144Z

Reczyce - Gudzisz

od drogi woj. nr 127 - Reczyce - Gudzisz - droga woj. nr 127

gm. Boleszkowice

51

2145Z

Kinice - Karsko

od drogi powiatowej nr 2111Z Kinice - do drogi powiatowej nr 2116Z Karsko

gm. Nowogródek Pom.

52

2146Z

Warnice - Różańsko - Dolsk

od drogi powiatowej nr 1384Z Warnice - Krężelin - Grzybno - Różańsko - do drogi powiatowej nr 2127Z Dolsk

gm. Dębno

53

2147Z

m. Głazów

od drogi powiatowej nr 2110Z Głazów - do drogi "starej" kraj. nr 3

gm. Myślibórz

54

2148Z

Jarząbki - Strąpie - Dzikowo

od granicy powiatu- Jarząbki - Dziedzice - Strąpie - Dzikowo - droga woj. nr 156

gm. Barlinek

55

1575Z

/Jesionowo/ granica powiatu -Mostkowo - Sulimierz

od granicy powiatu - Dziedzice - Mostkowo - do drogi powiatowej nr 2108Z Sulimierz

gm. Barlinek
gm. Myślibórz

56

1576Z

/Jesionowo/ granica powiatu - Barlinek

od granicy powiatu - Jaromierki - do drogi woj. nr 156 Barlinek
(ul. Szosowa)

gm. Barlinek
m. Barlinek

57

2151Z

/Laskowo/ granica powiatu - Barlinek

od granicy powiatu - Równo -Lutówko - Osina do drogi powiatowej nr 1576Z

gm. Barlinek

58

2152Z

Strąpie - Ożar - Barlinek

od drogi powiatowej nr 2148Z Strąpie - Ożar - do drogi woj. nr 156 Barlinek (ul. Okrętowa) -

gm. Barlinek
m. Barlinek

59

2153Z

Laskówko - Żydowo

od drogi powiatowej nr 1586Z Laskówko - Niepołcko granica powiatu - granica powiatu - do drogi powiatowej nr 2155Z Żydowo

gm. Barlinek

60

1586Z

/Dobrzysław/ granica powiatu - Jagów - Pełczyce

od granicy powiatu - Laskówko - granica powiatu

gm. Barlinek

61

2155Z

Stawin-Chrapowo- granica powiatu - Żydowo - Barlinek

od granicy powiatu - Żydowo - do drogi woj. nr 151 Barlinek (ul. Św. Bonifacego)

gm. Barlinek
m. Barlinek

62

2156Z

Dzikowo - Rychnów

od drogi woj. nr 156 Dzikowo - do drogi powiatowej nr 2111Z Rychnów

gm. Barlinek

63

2157Z

Krzynka - Moczydła - Lubocierz

od drogi powiatowej nr 2116Z Krzynka - Okno - Moczydła - granica woj.

gm. Barlinek

64

2158Z

Płonno - Sarnik - Niesporowice - Krzynki

od drogi powiatowej nr 2116Z Płonno - granica powiatu

gm. Barlinek

65

2159Z

Płonno - Nieporowice

od drogi powiatowej nr 2116Z Płonno - granica powiatu

gm. Barlinek

66

2160Z

Jarząbki - Żelice - Dziedzice

od drogi powiatowej nr 2148Z Jarząbki - Zieleniec - Stara Dziedzina - do drogi powiatowej nr 2148Z Dziedzice

gm. Barlinek

67

1415Z

/Zielin /- granica powiatu - granica powiatu - /Czelin/

od drogi kraj. nr 31 granica powiatu - do granicy powiatu

gm. Boleszkowice


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 260), rada powiatu jest organem właściwym do ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych. Ustalenie przebiegu dróg powiatowych pozwala na jednoznaczne określenie ich usytuowania w terenie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na punkt początkowy drogi, miejscowości przez które przebiegają i określenie miejsca zakończenia odcinka drogi. Drogi wymienione w załączniku do niniejszej Uchwały zostały zaliczone do dróg powiatowych na podstawie niżej wymienionych dokumentów: Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.) drogi wojewódzkie wymienione w załączniku Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1986 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, (…), (Dz. U. z 1986 r. Nr 35 poz. 179 ze zmianami) z mocy prawa stały się drogami powiatowymi. W załączniku do niniejszej uchwały określającym przebieg dróg powiatowych w powiecie myśliborskim wyszczególnione zostały pod pozycją 1 i od 4 do 66 a drogi wymienione w pozycji 2 i 3 Uchwałą Nr XXX/231/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia 2001 r. zostały zaliczone do kategorii dróg powiatowych w ramach sprostowania rozbieżności pomiędzy wykazem dróg przekazanych przez poprzedniego zarządcę tj. DODP Szczecin a w/w Załącznikiem Nr 4. Uchwałą Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim drogom powiatowym nadano nowe numery zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. Uchwałą Nr XX/157/2008 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 kwietnia 2008 r. do kategorii drogi powiatowej zaliczono odcinek drogi niepublicznej od miejscowości Giżyn do drogi powiatowej nr 2112Z, który stanowi przedłużenie drogi powiatowej nr 2108Z. W trakcie regulacji stanu prawnego pasów drogowych dróg powiatowych okazało się, że droga powiatowa nr 1415Z Zielin - Czelin na odcinku od drogi krajowej nr 31 do przejazdu kolejowego(działka o nr ewidencyjnym 1158/1 i 1807/11 obręb Boleszkowice gmina Boleszkowice) przebiega przez teren powiatu myśliborskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1986 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim, (Dz. U. z 1986 r. Nr 42 poz. 205 ze zmianami), w załączniku Nr 5 określono wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich w województwie szczecińskim, w którym to wykazie znajduje się droga Nr 41735 Zielin - Czelin. Na mocy art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zmianami) droga ta z mocy prawa stała się drogą powiatową. Uchwałą Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim drodze powiatowej dotychczas oznaczonej Nr 41735 Zielin - Czelin nadano nowy numer 1415Z Zielin - Czelin zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. W związku z powyższym pod poz. 67 wykazu przebiegu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim dopisano drogę powiatową nr 1415Z /Zielin/ - granica powiatu - granica - powiatu - /Czelin/. Zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga. Czyniąc zadość wymogom ustawy Zarząd Powiatu zwrócił się o uzyskanie opinii, o której mowa wyżej do wszystkich gmin Powiatu Myśliborskiego na obszarze których przebiegają drogi powiatowe. W odpowiedzi uzyskano pozytywne opinie przebiegu dróg powiatowych przez teren gminy Dębno, Boleszkowice i Myślibórz. Zgodnie z art. 7a ust 2 cyt. ustawy o drogach publicznych niezłożenie opinii w przewidzianym terminie przez Burmistrza Barlinka i Wójta Nowogródka Pomorskiego uznaje się za akceptację propozycji. Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do prowadzania właściwej ewidencji dróg oraz dokonywania korekt i zmian w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwały Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama