reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVII/556/13 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 594), a także art. 34 ust. 6 i 6a oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/586/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2010 r. Nr 34, poz. 710) zmienia się § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Burmistrz może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal i budynek mieszkalny w wysokości 99% do dnia 31.12.2014 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, na podstawie uchwały rady, jeśli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

W ostatnich latach zmniejszyło się zainteresowanie kupnem lokali mieszkalnych. Każdego roku z budżetu Gminy wydatkowana jest kwota około 200 tys. zł na zakup materiałów budowlanych i usług remontowych, związanych z utrzymaniem i remontami lokali pozostających w zasobie Gminy Wolin.

Korzystne warunki nabywania lokali mieszkalnych, polegające na wprowadzeniu bonifikaty 99%, zwiększyły zainteresowanie najemców kupnem lokali. W okresie od stycznia 2010 r. do września 2013 r. wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Wolinie 93 podania o sprzedaż najmowanych lokali i budynków mieszkalnych.

Burmistrz Wolina, chcąc utrzymać zainteresowanie kupnem lokali oraz umożliwić jak największej liczbie najemców wykup lokali z 99% bonifikatą, przedłożył Radzie Miejskiej w Wolinie projekt niniejszej uchwały. Rada postanowiła wyrazić zgodę na przedłużenie okresu udzielania bonifikat w wysokości 99% przy nabywaniu przez najemców wszystkich lokali i budynków mieszkalnych do końca 2014 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama