| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/280/2013 Rady Gminy Karnice

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki, budowle oraz ich części:

- zajęte na prowadzenie świetlic, domów kultury,

- zajęte na cmentarze,

- wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

- wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

- obiekty związane z działalnością sportową,

- wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- grunty, budowle i budynki wykorzystywane na potrzeby oczyszczania ścieków,

- grunty, budowle i budynki związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/195/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 3114).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »