| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 322/2013 Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 10 Uchwały nr XXIV/192/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2013uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 poprzez zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 626.000,00 zł;

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 poprzez:

1) zwiększenie o kwotę 626.000,00 zł planu wydatków Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;

2) przeniesienia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 184.121,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 76.285.329,36 zł;

z tego:

- dochody majątkowe kwota - 9.736.728,00 zł;

- dochody bieżące kwota - 66.548.601,36 zł;

w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.403.153,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 79.855.287,36 zł;

z tego:

- wydatki majątkowe kwota - 16.341.688,00 zł;

- wydatki bieżące kwota - 63.513.599,36 zł;

w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.403.153,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 3.569.958,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2013 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2013.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 322/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 322/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 322/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 322/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 322/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2013 r.

Zmian w planie dochodów w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie - dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok z dnia 12 listopada 2013 r. nr 700/2013 - zwiększono o kwotę 626.000,00 zł plan dotacji celowych dla Powiatu w dziale 851, rozdział 85156 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł plan dotacji na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- zwiększono o kwotę 629.000,00 zł plan dotacji na składki zdrowotne za osoby bezrobotne.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2013 r.

1. W związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 700/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. dokonano zmian w planach wydatków (w dziale 851, rozdz. 85156) w:

- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach (zmniejszenie §4130 na kwotę 500,00 zł);

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie (zmniejszenie §4130 na kwotę 2.500,00 zł);

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie (zwiększenie §4130 na kwotę 629.000,00 zł).

2. Zmiany w planach wydatków bieżących jednostek:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie;

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;

- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;

- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

wynikają z konieczności zapewnienia bieżącego ich funkcjonowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »