reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/406/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1])), Rada Miejska w Połczynie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój:

- od osoby za każdy dzień pobytu - 4,00 zł.

2. Zwalnia się z pobierania opłaty uzdrowiskowej dzieci i młodzież uczącą się oraz zamieszkującą w internatach.

§ 2. Zasady poboru opłaty uzdrowiskowej oraz terminy płatności są następujące:

1) opłata uzdrowiskowa pobierana jest w drodze inkasa w pierwszym dniu pobytu przez osobę - podmiot wyznaczoną do prowadzenia czynności inkaso i rozliczania z Urzędem Miejskim w terminach:

a) 3 dni licząc od daty otrzymania z ZUS-u refundacji przez podmiot uzdrowiskowy za osoby kierowane przez ZUS,

b) 14 dni od dokonania poboru od osób korzystających z usług uzdrowisk, które to osoby są zobowiązane same wnieść opłatę uzdrowiskową,

c) w cyklach co 14 dni przez osoby - podmioty prowadzące wynajem kwater i niemające określonych turnusów pobytowych.

2) za czynności poboru i terminowe rozliczanie opłaty uzdrowiskowej inkasentowi przysługuje prowizja w wysokości 18% zainkasowanej kwoty;

3) za nieterminowe odprowadzenie należności z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej naliczane będą inkasentowi odsetki jak od należności podatkowych.

§ 3. 1. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące hotele, pensjonaty, zakłady uzdrowiskowe, motele, domy wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki szkoleniowe, sanatoria, schroniska, kwatery prywatne, pokoje gościnne i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

2. Inkaso opłaty uzdrowiskowej powierza się inkasentom, którzy są wskazani w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/385/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 2013 r., poz. 3736).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/406/2013
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 27 listopada 2013 r.

Wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej

Lp.

Inkasent opłaty uzdrowiskowej

1.

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn-Zdrój

2.

Oddział Fundacji Porozumienie Sanatorium Uzdrowiskowe "MARTA", ul. Zdrojowa 1, 78-320 Połczyn-Zdrój

3.

Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Połczyn-Zdrój

4.

Małgorzata Chodubska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SONCAS-2", ul. Rzemieślnicza 1, 78- 320 Połczyn-Zdrój

5.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "POLIKAR" Joanna Małgorzata Szpinda,
ul. Piłsudskiego 28,75-511 Koszalin

6.

P.H.U "EKO-FIUK" Spółka cywilna , ul. Świerczewskiego 2b, 78-320 Połczyn-Zdrój

7.

Jacek Krauze, ul. Marii Konopnickiej 3, 78-320 Połczyn-Zdrój

8.

Maria Gruszczyńska, ul. BOWiD 25, 78-320 Połczyn-Zdrój

9.

Zdzisława Marciocha, ul. BOWiD 24, 78-320 Połczyn-Zdrój

10.

Janina Nowak, ul.BOWiD 22, 78-320 Połczyn-Zdrój

11.

Maria Kożurno,ul. BOWiD 20, 78-320 Połczyn-Zdrój

12.

Henryka Prochowska, ul. BOWiD 29, 78-320 Połczyn-Zdrój

13.

Tadeusz Tokarski, ul. Browarna 32, 78-320 Połczyn-Zdrój

14.

Wiesław Czerniak, ul. Warszawska 41, 78-320 Połczyn-Zdrój

15.

Grażyna Sawicka, Międzyborze 4, 78-320 Połczyn-Zdrój

16.

Grażyna Kędzierska, Międzyborze 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

17.

Mariusz Cudyk, Toporzyk 21, 78-320 Połczyn-Zdrój

18.

Wiesław Suleżycki, Toporzyk 59, 78-320 Połczyn-Zdrój

19.

Jan Antoni Tarnowski, Zajączkowo 12, 78-320 Połczyn-Zdrój


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama