| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Szczecin zawarte w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego

pomiędzy:

Gminą Dobra, reprezentowaną przez:

Teresę Dera - Wójta Gminy Dobra

a

Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez:

Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin

w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/387/2013 Rady Gminy w Dobrej z dnia 28 listopada 2013 r. i Uchwały Nr XXXVI/1092/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.

strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Dobra powierza, a Gmina Miasto Szczecin przyjmuje do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra, obejmującego miejscowość Mierzyn.

2. Gmina Miasto Szczecin realizować będzie powierzone zadanie określone w ust. 1 poprzez jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, z siedzibą przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.

§ 2. 1. Gmina Miasto Szczecin wykonywać będzie zadanie określone w § 1 ust. 1 poprzez dokonanie wyboru przewoźnika i utrzymanie linii w czasie trwania porozumienia.

2. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Gmina Dobra przekazywać będzie dotację dla Gminy Miasto Szczecin w wysokości pokrywającej koszty usług przewozowych oraz organizacji tych usług przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

§ 3. 1. Za przejazdy na terenie Gminy Dobra będą pobierane opłaty uchwalane przez Radę Miasta Szczecin.

2. Opłaty za przejazdy stanowić będą wpływy Gminy Miasta Szczecin przeznaczone na finansowanie powierzonego zadania.

3. Wysokość opłat za przejazdy uchwalana będzie przez Radę Miasta Szczecin po zasięgnięciu opinii Rady Gminy w Dobrej.

§ 4. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania i przekazywania dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Miasto Szczecin.

§ 5. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, a wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 6 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Gmina Dobra

Gmina Miasto Szczecin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »