reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/366/2014 Rady Gminy Darłowo

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. , poz. 594,/ oraz art. 211 ust.4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami /, po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i Budżetu - Rada Gminy Darłowo uchwala co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok ,plan przychodów Gminy Darłowo na 2014 r. , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki Gminy Darłowo

- Dz. 900 , rozdz.90001 § 6050 629 537,29 zł z tytułu wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Budowa kanalizacji w Gminie Darłowo - przesył z miejscowości Dąbki do oczyszczalni ścieków w Rusku".

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

1) Dochody 42 603 624,60 zł w tym: zadania zlecone 2 660 950,00 zł

2) Wydatki 40 777 161,89 zł w tym : zadania zlecone 2 660 950,00 zł

3) Nadwyżka w kwocie 1 826 462,71 zł którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Jarosław Michalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/366/2014
Rady Gminy Darłowo
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody
Budżetu Gminy Darłowo
w 2014 r.

w z ł otych

Lp.

Tre ść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014 r.

1.

2.

3.

4.

Przychody ogó ł em:

629 537,29

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

629 537,29

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne rozliczenia krajowe

§ 955

9.

Wolne środki

§ 950

Rozchody ogó ł em:

2 456 000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 450 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1 006 000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama