reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/210/2013 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2013r. poz. 595, poz. 645 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 110.472,73 zł

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 104.562,43 zł, paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 5.910,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 94.435 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 900 zł, paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 65.500 zł, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85204 Rodziny zastępcze, paragraf 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie prozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4.048 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 110.472,73 zł

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 110.472,73 zł przeznaczonej na realizację projektu pn. "Pomóż sobie - od bierności do aktywności", z tego: wydatki bieżące 110.472,73 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań 110.472,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 94.435 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 87.500 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew przy drodze powiatowej nr 3136Z Gryfice - Modlimowo, drodze nr 4335Z Komorowo - Luboradz - Resko i drodze nr 4331Z Starogard Łobeski - Krosino oraz na zimowe utrzymanie dróg, z tego: wydatki bieżące 87.500 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 4.048 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, z tego: wydatki bieżące 4.048 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 375 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 2.887 zł z przeznaczeniem na realizację w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie projektu pn. "Piramida kompetencji - II edycja", z tego: wydatki bieżące 2.887 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań 2.887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 929 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dochody budżetu powiatu na 2013r. po zmianach w wysokości - 36.220.626,51 zł

- dochody bieżące 35.615.454,51 zł,

- dochody majątkowe 605.172 zł.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu na 2013r. po zmianach w wysokości - 36.285.975,30 zł

- wydatki bieżące 35.894.870,57 zł,

- wydatki majątkowe 391.104,73 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marek Kubacki


Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XXXVI/210/2013
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1..pdf


Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr XXXVI/210/2013
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2..pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama