reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/369/14 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 5 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/299/09 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w zawiązku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130 poz. 871) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/299/09 Rady Miejskiej w Łobzie z 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 11, poz. 218) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Rada Miejska w Łobzie podejmuje uchwałę w sprawie przyznania dotacji najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 4.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki


Uzasadnienie

Zmiana uchwały dokonywana jest w celu umożliwienia osobą fizycznym/prawnym przyznania dotacji w ciągu 10 miesięcy roku budżetowego. Po przyjęciu tej zmiany osoby fizyczne/prawne ubiegające się o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków będą miały możliwość dostarczenia wymaganych do wniosku o udzielenie dotacji dokumentów, gdyż nie zawsze w momencie składania wniosku posiadają wiedzę, że należy, np. dołączyć pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę to okres nawet kilku miesięcy. Zapis, który nakazuje podjęcie uchwały na przyznanie dotacji w ciągu 60 dni od dnia przyjęcia uchwały budżetowej, stanowi znaczne utrudnienie na pozyskanie dotacji.

Uzasadnienie podpisał Burmistrz Łobza Ryszard Sola.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama