reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/264/13 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 i poz.645) w związku z art.5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059 oraz z 2013r. poz.984)Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art.3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059 oraz z 2013r. poz.984), zamieszkałych na terenie Gminy Resko.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/ 264/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w Resku posiada kompetencje, aby upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, po stronie gminy powstały obowiązki nakładające na nią nowe zadania w postaci przyznawania dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz.966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Ustawodawca wskazał, że w/w dodatek przyznawany będzie od 1 stycznia 2014r. na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Prawo do dodatku energetycznego ustala się w formie decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wypłata dodatków energetycznych uzależniona jest od przyznania dodatków mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę fakt, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasadne jest upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących przyznawania w drodze decyzji administracyjnej zryczałtowanego dodatku energetycznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama