reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/419/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych gminy Drawsko Pomorskie pod warunkiem zwrotu w całości lub w części wydatków z tym związanych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu tych wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

§ 2. 1. Zasady zwrotu części lub całości wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w § 1, określa poniższa tabela, z zastrzeżeniem ust. 2:

Dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków w procentach kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Zwrot kosztów w procentach

101 - 120%

20%

121 - 150%

40%

151 - 180%

80%

powyżej 181%

pełny zwrot

2. Zasady zwrotu części lub całości wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych finansowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 określa poniższa tabela:

Dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków w procentach kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Zwrot kosztów w procentach

151 - 180%

80%

powyżej 181%

pełny zwrot

§ 3. Należność za wydatki, o których mowa w § 2, osoby zobowiązane do zwrotu obowiązane są uiścić w kasie lub na rachunek bankowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie. Za nieterminowe uiszczenie tych należności, naliczane będą ustawowe odsetki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/207/2004 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń i zwrotu wydatków na udzielone świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj., Zachodniopomorskiego Nr 81, poz. 1413).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


mgr Czesław Faliński


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała wiąże się z uchwałą w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych i ma na celu uniknięcie sytuacji, w których osoby korzystające z posiłku, a których dochód mieści się w przedziale 100 - 150% kryterium dochodowego musiałyby zwracać udzieloną pomoc.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama