reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/420/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie podjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy Drawsko Pomorskie w zakresie zapewnienia uczniom i dzieciom posiłku

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Mając na uwadze regulację zawartą w pkt V.2. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024), w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznaje się prawo do posiłku w stołówce szkolnej (przedszkolnej) uczniom i dzieciom na terenie gminy Drawsko Pomorskie, którzy wyrażą dyrektorowi tej placówki chęć zjedzenia posiłku, przy czym sfinansowanie tej formy pomocy odbywać się będzie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, bez konieczności wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, będzie w szczególności przypadek, gdy w rodzinie ucznia zostały przekroczone kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, a potrzeba ucznia w zakresie posiłku nie zostaje zaspokojona w wystarczający sposób w oparciu o zasoby rodziny z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc lub inne problemy w rodzinie; wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.

§ 2. 1. Uczeń albo dziecko wyrażają chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektorowi szkoły lub przedszkola, o czym dyrektor niezwłocznie informuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor wskazuje, jakie szczególnie uzasadnione okoliczności występują w sprawie.

3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z § 1, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Drawsko Pomorskie w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


mgr Czesław Faliński


Uzasadnienie

Do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym należy tworzenie i realizacja programów osłonowych. Konieczność opracowania i przyjęcia programu osłonowego wynika z Uchwały Nr 221 Rady ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 1024), którego fragment cytuję poniżej:

V.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

V.2.1.Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt V.2., w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

V.2.2. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt V.2., nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama