reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/341/2014 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych gminy Złocieniec pod warunkiem zwrotu w całości lub w części wydatków z tym związanych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu tych wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

§ 2. 1. Zasady zwrotu części lub całości wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w § 1, określa poniższa tabela, z zastrzeżeniem ust. 2:

Dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków w procentach kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Zwrot kosztów w procentach

powyżej 100 do 150

do 50

od 151 do 200

od 51 do 90

powyżej 200

od 91 do 100

2. Zasady zwrotu części lub całości wydatków za świadczenia z pomocy społecznej finansowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 określa poniższa tabela:

Dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków w procentach kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Zwrot kosztów w procentach

od 151 do 200

od 51 do 90

powyżej 200

od 91 do 100

§ 3. Należność za wydatki, o których mowa w §2, osoby zobowiązane do zwrotu obowiązane są uiścić na rachunek bankowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie. Za nieterminowe uiszczenie tych należności, naliczane będą ustawowe odsetki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/190/2004 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu dla świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 87, poz. 1668).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Ptak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama