reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/342/2014 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie podjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy Złocieniec w zakresie zapewnienia uczniom i dzieciom posiłku

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Mając na uwadze regulację zawartą w pkt V.2. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024), w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznaje się prawo do posiłku w stołówce szkolnej (przedszkolnej) uczniom i dzieciom na terenie gminy Złocieniec, którzy wyrażą dyrektorowi tej placówki chęć zjedzenia posiłku, przy czym sfinansowanie tej formy pomocy odbywać się będzie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, bez konieczności wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, będzie w szczególności przypadek, gdy w rodzinie ucznia zostały przekroczone kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, a potrzeba ucznia w zakresie posiłku nie zostaje zaspokojona w wystarczający sposób w oparciu o zasoby rodziny z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc lub inne problemy w rodzinie; wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.

§ 2. 1. Uczeń albo dziecko wyrażają chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektorowi szkoły lub przedszkola, o czym dyrektor niezwłocznie informuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor wskazuje, jakie szczególnie uzasadnione okoliczności występują w sprawie.

3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z § 1, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Złocieniec w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Ptak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama