| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim

z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1), 3) lit. b i 4) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późniejszymi zmianami ), §5 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół ( Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1574 ) oraz art. 3 ust. 1 i 2 pkt 16) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się miejscowość Kluczewo położone w gminie Czaplinek, powiat drawski.

§ 2. 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się obszar opisany na okręgu o promieniu 3km, którego środkiem jest stwierdzone ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Kluczewo, zgodnie z mapą załączoną do rozporządzenia.

2. Obszar zagrożony znajduje się na terenie powiatu drawskiego w gminie Czaplinek, Złocieniec i Ostrowice, w którego obręb wchodzą miejscowości: Kluczewo, Bolegorzyn Kolonia, Kluczewo Kolonia, Brzezinka, Śmidzięcino, Prosino, Prosinko, Sulibórz, Uraz, Jaźwiny, Bolegorzyn.

3. Zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący: rozpoczynając na północy granicą powiatu ( Drawsko Pomorskie - Świdwin ) od drogi wojewódzkiej nr 163 ( Kluczewo - Połczyn ) w kierunku północno-wschodnim do drogi leśnej i dalej tą drogą do drogi powiatowej nr 1095 Z. Następnie w kierunku południowym drogą leśną i dalej drogą leśną w kierunku północno-wschodnim i znów w kierunku południowym drogą leśną do granicy lasu. Granicą lasu w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 1282 Z ( Kluczewo - Stare Gonne ) i dalej w kierunku wschodnim tą drogą do przecięcia z rowem melioracyjnym. Następnie w kierunku południowym granicą lasu i dalej w kierunku wschodnim do drogi gruntowej, którą przez obszary leśne w kierunku południowym. Później w kierunku wschodnim przez pola do obszarów leśnych i przez te obszary leśne w kierunku południowo-zachodnim do rowów melioracyjnych. następnie rowami melioracyjnymi w kierunku południowo-zachodnim do rzeki Drawy. Rzeką Drawą w kierunku południowo-zachodnim do granicy lasu, granicą lasu w kierunku południowo-zachodnim do drogi leśnej, następnie przez obszar leśny i znów granicą lasu w kierunku zachodnim do drogi polnej. Następnie w kierunku południowym drogą polną do drogi wojewódzkiej nr 163 ( Czaplinek - Kluczewo ) i przecinając tą drogę w kierunku zachodnim do drogi polnej graniczącej z miejscowością Drahimek i dalej tą drogą do linii brzegowej Jeziora Drawsko. Linią brzegową jeziora Drawsko w kierunku północno-zachodnim do punktu trygonometrycznego o wysokości 130,5, następnie przez jezioro do wierzchołka półwyspu Uraz i znów linią brzegową jeziora Drawsko w kierunku północnym wzdłuż zatoki Uraz. Od wierzchołka zatoki Uraz w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1967 Z ( Warniłęg - Bolegorzyn ), następnie po przecięciu tej drogi w kierunku zachodnim do drogi polnej, później w kierunku północnym drogą polną do drogi powiatowej nr 1964 Z ( Nowe Worowo - Bolegorzyn ), tą drogą w kierunku zachodnim, a następnie w kierunku północnym drogą polną. Później w kierunku północno-wschodnim drogą polną do drogi powiatowej nr 1971 Z ( Bolegorzyn - Czarnkowie ), tą drogą w kierunku północnym przez miejscowość Śmidzięcino do granicy powiatu i granicą powiatu w kierunku południowo-wschodnim, a później w kierunku północno-wschodnim do punktu wyjściowego zamykając granicę obszaru.

§ 3. 1. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwałym napisem: "Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony chorobą."

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinny być umieszczone przy tablicach z nazwą miejscowości zapowietrzonej określoną w § 1.

3. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwałym napisem: "Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zagrożony chorobą."

4. Tablice, o których mowa w ust. 3 powinny być umieszczone na wszystkich drogach wkraczających w obszar zagrożony określony w § 2 ust. 1,2 i 3.

5. Nakazy, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 4. 1. Na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim, rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece,

2) zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół,

3) nakazuje się przegląd pasiek.

2. Przegląd pasiek nakazany w ust. 1 pkt 3) przeprowadzony zostanie przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim.

3. Zakazy i nakazy, o których mowa w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 16) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oznakowanie obszaru dotkniętego chorobą należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu drawskiego i obowiązuje do czasu jego uchylenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii


Tadeusz Klima


Załącznik do Rozporządzenia Nr 2/2013
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim
z dnia 14 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Rozporządzenia Nr 2/2013

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »