| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/296/2014 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 §1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Wierzchowo tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 18 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2184).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw Gminy Wierzchowo.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XLI/296/2014
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Podział Gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

numer
okręgu wyborczego

granice
okręgu wyborczego

ilość radnych
wybieranych w okręgu wyborczym

1

Świerczynaod nr 1 do 17, od nr 89 do 92e, od nr 112 do końca

1

2

Świerczynaod nr 18 do 42, od nr 51 do 56, od nr 83 do 88, od nr 93 do 111,Danowice,Dębniewice,

1

3

Świerczynaod nr 43 do 50, od nr 56A do 82,Wielboki

1

4

Knowie, Króle, Otrzep, Sośnica

1

5

Garbowo, Nowe Laski, Żeńsko

1

6

Będlino, Wierzchówko

1

7

Wierzchowo:3-go Marca, Ogrodowa, Plac Orła Białego, Wojska Polskiego

1

8

Wierzchowo:Długa od nr 1 do 24a, Lipowa, Polna, Szkolna

1

9

Wierzchowo:Długa od nr 34 do nr 40A (parzyste)

1

10

Wierzchowo:Długa od nr 25 do 33, od nr 35 do 43 (nieparzyste), numer 42, od numeru 44 do końca

1

11

Wierzchowo:Leśna, Parkowa

1

12

Radomyśl, Żabinek

1

13

Bonin, Osiek Drawski

1

14

Żabinod nr 1 do 7, od nr 56 do końca

1

15

Żabinod nr 8 do 55

1


Uzasadnienie

Dnia 18 września 2012 roku Rada Gminy Wierzchowo uchwałą Nr XXIII/161/2012 dokonało podziału Gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze zgodnie z dyspozycją art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy oraz art. 419 §1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.

Konieczność dokonania nowego podziału (proponowanego nin.. uchwałą) wynika z faktu, iż obecnie obowiązujące granice nie uwzględniają budynków mieszkalnych, które powstały po dniu wejścia w życie uchwały z dnia 18 września 2012 roku Nr XXIII/161/2012. Dotyczy to okręgu wyborczego nr 10, którego granice określone są obecnie następująco:

"Wierzchowo:ul. Długa od nr 25 do 33, od nr 35 do 41b (nieparzyste), od numeru 42 do końca"

Od dnia uchwalenia podziału oddano do użytku nowy budynek na ulicy Długiej o numerze 41c, który nie mieści się w granicy żadnego z 15 okręgów wyborczych. Ponadto pomiędzy budynkami 41c oraz 43 na ulicy Długiej istniej kilkanaście działek budowlanych, z których część jest już w trakcie zabudowy, a pozostałe zabudowane zostaną w przeciągu najbliższych lat. Budynki te uzyskają numerację porządkową od nr 41d, 41e, 41f.... itd.

Aby uniknąć każdorazowej konieczności zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze w przypadku powstania kolejnych budynków na działkach, o których mowa powyżej proponuje się dokonanie zmiany granic okręgu nr 10 w następujący sposób:

"Wierzchowo:ul. Długa od nr 25 do 33, od nr 35 do 43 (nieparzyste), numer 42, od numeru 44 do końca"

Przy takim określeniu granic okręgu nr 10 nie będzie konieczności wielokrotnej zmiany granic tego okręgu w momencie nadawania numeracji nowym budynkom.

Ponadto istnieje konieczność dokonania korekty granic okręgu nr 3 polegającej na zmianie numeru budynku 56a na numer 56A. Przy dokonywaniu podziału gminy na okręgi w dniu 18 września 2012 roku błędnie przy numerze 56 wpisano literkę "a", a winno być "A".

W związku z powyższym podjęcie przedkładanej uchwały jest zasadne.

Sporządził: T. Suchoński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »